Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Kipinä-uraohjaus® -koulutus 8 op

Kipinä-uraohjauskoulutus on täydennyskoulutusta lukion, aikuislukion, yläkoulun ja ammatillisen puolen opinto-ohjaajille, uraohjaajille, psykologeille, ohjaustyötä tekeville sosiaalialan ja muille ohjauksen ammattilaisille. Koulutus sopii hyvin myös oman urapolun suunnitteluun urakipinän etsijöille, ammatinvaihtajille ja työnhakijoille.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota työvälineitä ja ohjausmenetelmiä nuorten ja aikuisten ohjaukseen. Koulutuksessa tutustutaan ohjausmenetelmiin sekä teorettisesti että käytännön harjoituksin ja oppimistehtävien avulla.

Kipinä-uraohjauskoulutuskokonaisuudessa ovat mukana seuraavat ohjauksen teemat: uraohjausmenetelmät ja -työvälineet, vertais- ja pienryhmäohjaus, elämänhallinta- ja ajanhallintataidot, unelma- ja tavoitepuhe, dialoginen ja ratkaisukeskeinen ohjaus, muuttuva ja monimuotoinen työelämä sekä työelämä- ja työnhakutaidot.

Kipinä-uraohjaus® -koulutus 2023

Haluatko kouluttautua KIPINÄ-uraohjaajaksi®?

Täydennyskoulutusta kaikkien kouluasteiden opinto-ohjaajille, uraohjaajille, uravalmentajille ja muille ohjaustyön asiantuntijoille

 • Kokonaisuuteen sisältyy neljä toiminnallista lähiopetuspäivää.
 • Lähiopetuspäivät järjestetään kevään ja syksyn aikana.
 • Koulutuspäiviin kuuluu oppimistehtäviä sekä kehittämistyö.
 • Lisäksi koulutuspäiviin sisältyy 45 minuutin mittainen työnohjauksellinen pienryhmävalmennus.
1. Koulutuspäivä
Kipinä-uraohjaus nuorten ja aikuisten uraohjauksen välineenä – Ohjaustaulut
Maaliskuu 2023 - Perjantaina klo 9.00 - 16.15
 • Dialoginen, visuaalinen ohjattavan aktiivista toimijuutta, osallisuutta ja
 • vastuullisuutta vahvistava ohjausmenetelmä
 • Vertais- ja pienryhmäohjaus uraohjauksessa
 • Minä muiden silmin- haastattelu
2. Koulutuspäivä
Oman tarinan voima – Ohjaajan taulu
Toukokuu 2023 - Perjantaina klo 9.00 - 16.15
 • Kortit, valokuvat ja elämänpolun tarinat urasuunnittelun ja itsetuntemuksen tukena
 • Ammattiroolihaastattelut urasuunnittelun tukena
 • Elämänhallintataidot
3. Koulutuspäivä
Työelämä- ja työnhakutaidot
Syyskuu 2023 - Perjantaina klo 9.00 - 16.15
 • Muuttuva ja monimuotoinen työelämä
 • Työnhaun asiakirjat ja työhaastattelu
4. Koulutuspäivä
Tavoite- ja unelmapuhe
Marraskuu 2023 -Perjantaina klo 9.00 - 16.15
 • Ajanhallintataidot
 • Tavoite- ja unelmakartta
 • Tunteet ja intuitio ohjauksessa
 • Kannustus- ja unelmapuhe

5. Koulutukseen sisältyy työnohjauksellinen pienryhmävalmennus 45 minuuttia

 • Opiskelupaikkoja on 12.
 • Koulutuspaikkakunta: Helsinki tai Tikkurila, Vantaa (Paikka tarkentuu myöhemmin.)
 • Koulutuksen hinta on 975 € + ALV 24 %. Koulutuksen voi maksaa kolmessa erässä.
 • Verotuksessa vähennyskelpoisina on yleensä pidetty koulutusmenoja, jotka ovat aiheutuneet työtehtävässä tarvittavan ammattitaidon ylläpitämisestä tai täydentämisestä kts. Koulutusmenot henkilöverotuksessa.
 • Koulutuksen laajuus on 8 opintopistettä. Opintopiste on 27 tuntia opiskelua.
 • Lisätietoja yhteydenottolomakkeella

 • Hakulomake 2023

  KIPINÄ-uraohjaus® -koulutuksesta saat ideoita ja työvälineitä uuden opetussuunnitelman painotuksiin.LOPS 2021 + OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2 op)
  • Hyvinvointiosaaminen
  • Vuorovaikutusosaaminen
  • Yhteiskunnallinen osaaminen
  • Monitieteinen ja luova osaaminen
  • OP2: Opiskelija osaa suunnitella tulevaisuuttaan, syventää osaamistaan itsetuntemuksen sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojen osalta, tunnistaa ja osaa sanoittaa sekä dokumentoida osaamistaan sekä tuntee keskeiset työelämätaidot ja osaa arvioida osaamistaan niihin.
  • Koulutuksen jälkeen saat käyttää rekisteröityä nimikettä KIPINÄ-uraohjaaja®.Palautteita Kipinä-uraohjauskoulutuksesta

 • Monipuolinen koulutuskokonaisuus. Omaa ajatusmaailmaa avartava ja mieltä insipiroiva. Koulutuspäivät ovat täynnä asiaa, ideoita ja toimintaa. Vierailevat kouluttajat/asiantuntijat ovat alansa rautaisia ammattilaisia, mutta myös yllätyksellisiä! Koulutuspäivät ovat olleet voimaannuttavia ja aika koulutuspäivissä on mennyt kuin "siivillä". Itselleni koulutus on ollut yksi elämäni kohokodista. Olen saanut koulutuksesta itselleni todella paljon työkaluja työhöni ja samalla olen tehnyt myös matkaa itsessäni. Minna on ohjaajana alansa huippu! Lämpö ja luovuus huokuu kauas! Ihailen. Hanna Pölönen
 • Kipinä-uraohjauskoulutus on ollut kuin lottovoitto. Kun ilmoittauduin koulutukseen, tunsin ohjauksen työkalupakkini melko tyhjäksi. Nyt se on täynnä erilaisia toimintamalleja ja ideoita - se suorastaan ylipursuaa!Koulutus oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut - uniikki laatuaan. Sopivan kokoisessa ryhmässä on jaettu erilaisia ideoita ja ajatuksia, päästy kokeilemaan ohjauksen työmenetelmiä käytännössä. Kun kokeilee itse, on valmiimpi kokeilemaan menetelmiä myös nuorten kanssa.Koulutuksen eri aihekokonaisuudet olivat ajankohtaisia. Erittäin onnistunutta oli myös se, että vierailijat toivat oman asiantuntijuutensa kautta uusia näkökulmia ohjaukseen. Jokainen koulutuspäivä oli hyvin suunniteltu kokonaisuus. Koulutuspäivien aikana oli mahdollista pysähtyä oman itsen ääreen. Jokaisen koulutuspäivän jälkeen oli hyvin innostunut olo, jaetut kokemukset ja menetelmät olivat jo muhimassa omaa käyttöä varten. Joskus tuntui kiireeltä, olisi ehkä halunnut pysähtyä joidenkin asioiden äärellä pidempään.Koulutuspäivät olivat myös erittäin tunteikkaita. Näin jälkeenpäin ajatellen, kävin melkoisen tunnekirjon läpi jokaisena koulutuspäivänä - nauroin ja vuodatin myös kyyneleitä. Kokonaisuus oli erittäin toimiva ja monipuolinen, suorastaan täydellinen! Otit meidät huomioon niin koulutuksen sisällön puolesta kuin kaiken sen tarjoilunkin! Koskaan en ole koulutuksissa vastaavaa kokenut tai saanut! Päällimmäinen fiilisi on innostunut! Sain kipinän.Iso kiitos Minna, sinä sait minut innostumaan ja näkemään ohjauksen moninaisuuden! Koulutuksen aikana opin paljon myös itsestäni ohjaajana. ”Liukuhihnatyö muuttuu ohjaustyöksi!” Nina Salmi
 • Kipinä-uraohjauskoulutus on rakennettu taitavasti narratiivisen-,ratkaisukeskeisen-, sosiodynaamisen- kognitiivisen- ja psykodynaamisen ohjausteorioiden ympärille. Erityisesti näiden ohjausteorioiden vieminen käytäntöön toiminnallisiksi menetelmiksi antaa ohjaajalle mahdollisuuden tehdä uravalmennusta toisin. Kaikissa näissä ohjausteorioissa on yhteisiä piirteitä, mutta niissä on myös selkeitä painotuseroja. Uraohjausta tekevällä opinto-ohjaajalla on koulutuksen jälkeen hyvin monimuotoinen työkalupakki erilaisista käytännön menetelmistä, jotka perustuvat ohjausteorioihin. Teimme ja kokeilimme kaikki harjoitteet itse. Näin niitä on helppo viedä joko suoraan käytäntöön tai muunnellen ohjattavan kulloisiin tarpeisiin. Lähipäivien välillä menetelmiä oli mukava kokeilla omien ohjattavien nuorten ja aikuisten kanssa ja huomata, että ne toimivat erittäin hyvin.Kipinä- uraohjauskoulutuksen aikana jokainen meistä teki oman ohjauskartan. Minä kokeilin ja muokkasin omaani lähes vuoden. Ohjauskartan avulla on mahdollisuus tutustua Ohjaamon nuoriin ja aikuisiin (15 - 29-vuotiaiden) ohjattaviin kokonaisvaltaisesti. Nuoret ovat pitäneet ohjauskartasta ja heidän osallisuutensa sen kehittelemiseen on ollut tärkeää. Iso Kiitos Minnalle ja kurssikavereille!! Kati Pakarinen
 • Lähdin Kipinä-uraohjauskoulutukseen innokkaana ja uusia toimintatapoja tai näkökulmia omaan oppilaanohjaajan työhön odottaen. Koulutus on vastannut näihin odotuksiin. Koulutuksen lähipäivät ovat olleet tiiviitä asiakokonaisuuksia, joihin etätehtävät ovat saumattomasti liittyneet. Lähipäivien luennoitsijat ovat olleet erittäin hyviä tyyppejä, ja lisäksi myös rautaisia ammattilaisia. Lähipäivien aikana on tehty erittäin paljon käytännön harjoituksia, jotka ovat antaneet tärkeitä omakohtaisia tunne-elämyksiä. Kaikki aihealueet ovat olleet tärkeitä, mutta ihan parasta on ollut huomata, että dialoogisuus ja ohjattavan oppilaan osallisuus lisääntyvät visuaalisen ohjauskartan avulla. Koulutuksen aikana kehitin ohjauskartan Kipinä-uraohjausmallin pohjalta. Tämä kartta on toiminut hyvin ja ohjauskeskustelut ysiluokkalaisten kanssa ovat aiempaan verrattuna vuorovaikutteisimpia, oppilaat kertovat enemmän itsestään ja havaitsevat keskustelun aikana omia vahvuuksiaan. Itse koen ohjauskeskustelut tällä hetkellä voimaannuttavina. Kipinä-koulutuksessa pieni ryhmä mahdollisti tuntemuksen vertaisuudesta ja erilaisten ohjauskäytäntöjen jakamisen. Monta ideaa on jalostunut ja jalostuu edelleen omiin ohjaustilanteisiin niin oppitunneilla kuin ohjauskeskusteluissa. Kipinä-malli lisää oppilaiden osallisuutta jatko-opintojen suunnittelussa. Ihana koulutus, ihanat kurssikaverit ja ihana Minna! Tiina Enqvist

Kouluttajat

kattelus_hymy_pitk_teksti_copy2.jpg

Minna Kattelus - pääkouluttaja
KM, opinto-ohjaaja ja psykologian aineenopettaja, vuoden opo 2010, nuorten ja aikuisten uraohjaaja ja valmentaja, elämänkaarikirjoittamisen ohjaaja, lukion ohjausmateriaalin tekijä (Lukiosuunta, Sanomapro) sekä Kipinä-uraohjauksen ja muiden ohjausmenetelmien kehittäjä ja kouluttaja
KIPINÄ SPARKS: ohjauspalveluita, nuorten ja aikuisten uraohjausta, työnohjauksellista valmennusta, koulutuksia ja luentoja tarjoava yritys
KIPINÄ-uraohjauksesta® on artikkeli kirjassa Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice, CERIC, 2019.

Yhteistyökumppaneita

Vesa Sahlman, Midagon Oy

Director of People and Culture

Muuttuva ja monimuotoinen työelämä

Työelämä- ja työnhakutaidot


Leena Rasanen, TaitoBa House

Itsemyötätunto