Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä

KIPINÄ SPARKS Oy

 • Y-tunnus: 3201699-8
 • Santamaankuja 18
 • 04300 Tuusula
 • 040-5008378
 • minna.kattelus.opo@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

 • Minna Kattelus
 • 040-5008378
 • minna.kattelus.opo@gmail.com


Henkilörekisterin nimi

 • KIPINÄ SPARKS, lomakkeet ja sähköpostilista (sähköpostilista)
 • KIPINÄ SPARKS, verkkokauppatilaukset (verkkokaupan arkisto)
 • KIPINÄ SPARKS, verkkolaskut (verkkolaskut.fi)


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • verkko-ostosten ja palvelujen toteuttaminen
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
 • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi


Rekisteröitävät tiedot

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Y-tunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Laskutustiedot
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; verkko-ostokset, ajanvaraukset, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot
 • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset


Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä varaa ajan, tekee verkko-ostoksen, ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai ottaa yhteyttä soittamalla. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Fonecta Oy on sopimusosapuoli, joka on sitoutunut toimittamaan KIPINÄ SPARKS Oy:lle sopimuksen mukaisia internetsivujen palveluita ja niihin liittyvää ylläpitoa. Fonecta Oy toimii tietojen käsittelijänä KIPINÄ SPARKS Oy:n lukuun.


Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet

KIPINÄ SPARKS sivuston palvelujen käyttäjien henkilötietoja käsittelee ainoastaan Fonecta Oy:n henkilökunta, joka vastaa KIPINÄ SPARKS Oy:n sopimusten täyttämisestä. Fonecta Oy:n käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu roolipohjaisella käyttäjänhallintaprosessilla, jossa kullekin työntekijälle annetaan vain hänen tehtäväänsä ja toimenkuvaansa kuuluvat käyttöoikeudet. Kaikkiin KIPINÄ SPARKS Oy:n sivustoa koskeviin tietoihin on pääsy vain niihin oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Fonecta Oy:lla on oikeus käyttää alihankkijoita KIPINÄ SPARKS Oy:n sivuston henkilötietojen käsittelyssä. Fonecta Oy vastaa alihankkijan toimista kuin omistaan ja laatii alihankkijoiden kanssa vastaavat kirjalliset sopimukset henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisterin suojaus ja aika

A) Fyysistä aineistoa säilytetään lukitussa kaapissa (kuitit/lomakkeet)

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Fonecta Oy (Televisiokatu 4, PL 202, 00241 Helsinki, Y-tunnus 1755007-6) tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknillisiä, että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Sähköisesti tallennettut verkkolaskutustiedot säilytetään suojatussa Verkkolaskut.fi -järjestelmässä. KIPIN SPARKS Oy:n käyttämät tietokoneet sekä älypuhelimet ovat suojattuna salasanoilla. Henkilötiedot ovat rekisterissä vähintään 10 vuotta.

Tietojen tarkastusoikeus, rajaaminen ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähtäväksi omat henkilötietonsa ja tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai rajaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.