Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Uraohjaus - Yrityspalvelut

KIPINÄ-koulutuspäivä yrityksille

Hyvinvoiva yritys tarjoaa työntekijöilleen aika ajoin pysähtymishetken arjen hallintaan ja omaan hyvinvointiin. KIPINÄ-koulutuspäivä on yrityksille suunniteltu ohjauspaketti, jossa päätavoitteena on työntekijän innostuksen, työmotivaation ja arjen mielekkyyden vahvistaminen. Koulutuspäivään sisältyy visuaalisia, toiminnallisia ja ratkaisukeskeisiä ohjausmenetelmiä.

KIPINÄ-koulutuspäivä on pääasiallisesti ryhmämuotoisesti toteutettua ohjausta. Yritys voi tilata lisäksi työntekijöilleen henkilökohtaisia ohjauksia, joissa syvennytään esimerkiksi yksilön työhyvinvointiin ja -motivaatioon. Koulutuspäivä räätälöidään sisällöltään ja kestoltaan yrityksen tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Kysy lisää Voi hyvin -koulutuspäivästä 040 - 5008378.

KIPINÄ-kortit

KIPINÄ-vahvuus- ja tunnekuvakortit ja KIPINÄ-kysymys- ja tehtäväkortit palvelevat yrityksen esimiehiä ja rekrytoijia. Kortit tuovat lisäarvoa esimerkiksi työhaastattelutilanteisiin, esimiehen ja henkilöstön välisiin kehityskeskuteluihin sekä työhyvinvointipäiviin.


Yrityksen irtisanottujen työntekijöiden ohjauspaketit

Uraohjaus – Ammatinvalinta

Uraohjaus – Elämänhallinta

Uraohjaus – Opinto-ohjaus

Uraohjaus – Työhaku

Kannustava yritys tarjoaa irtisanotuille työntekijöilleen ohjausta ja tukea urasuunnitelmiin, elämänhallintaan muutostilanteessa, uudelleen kouluttautumiseen ja työnhakuun. Uraohjaus- palvelut yrityksille ovat pääasiallisesti ryhmämuotoisesti toteutettua ohjausta. Yritys voi tilata lisäksi työntekijöilleen henkilökohtaisia ohjauksia, joissa syvennytään yksilön tilanteeseen. Ohjauspaketit räätälöidään sisällöltään ja kestoltaan yrityksen tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Kysy lisää irtisanottujen työntekijöiden ohjauspaketista 040 - 5008378.

Eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden ohjauspaketti

Uraohjaus – Elämänhallinta

Uraohjaus - Elämänkaarikirjoitus

Kannustava yritys tarjoaa eläkkeelle siirtyville työntekijöille mahdollisuuden saada ohjausta ja tukea uuteen elämäntilanteeseen. Usein unohdetaan se, että eläkkeelle jääminen on monelle ihmiselle yksi elämän suurimmista muutoksista. Ohjauspaketti antaa työntekijälle tilaisuuden käydä läpi omaa työhistoriaansa ja sen merkittävimpiä saavutuksia sekä suunnata katseensa eläkevuosiin ja tulevaisuuden odotuksiin ja unelmiin. Ohjaus on pääasiallisesti ryhmämuotoisesti toteutettua ohjausta. Yritys voi tilata lisäksi työntekijöilleen henkilökohtaisia ohjauksia, joissa syvennytään yksilön tilanteeseen. Ohjauspaketti räätälöidään sisällöltään ja kestoltaan yrityksen tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Kysy lisää eläkkeelle siirtyvien ohjauspaketista 040 - 5008378.

Akateemisten työttömien ohjauspaketit

Uraohjaus – Ammatinvalinta

Uraohjaus – Elämänhallinta

Uraohjaus – Opinto-ohjaus

Uraohjaus – Työhaku

Akateemiset työttömät tarvitsevat ohjausta ja tukea urasuunnitteluun, lisäopintoihin hakeutumiseen, työnhakuun ja muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Akateemisten uraohjaus-palvelu on pääasiallisesti ryhmämuotoisesti toteutettua ohjausta. Yritys voi tilata lisäksi työntekijöilleen henkilökohtaisia ohjauksia, joissa syvennytään yksilön tilanteeseen. Ohjauspaketti räätälöidään sisällöltään ja kestoltaan yrityksen tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Kysy lisää akateemisten työttömien ohjauspaketista 040 - 5008378.

Uraohjaus – Koulutukset ja luennot

Opinto-ohjaajien ja muiden ohjaustyötä tekevien täydennyskoulutukset

Uraohjaus - Luennot

Minna Kattelus – Uraohjaus tarjoaa yrityksen toiveiden pohjalta räätälöityjä luento- ja koulutuspalveluita yritysten koulutuspäiviin sekä opinto-ohjaajien koulutukseen ja täydennyskoulutukseen erilaisista ohjauksellista teemoista ja menetelmistä. Pääteemoja ovat uraohjaus, elämänhallinta, opinto-ohjaus ja työnhaku sekä ohjaajuuden eri ulottuvuudet.

Kysy lisää yrityksille suunnatuista ohjauspaketeista ja luennoista 040 – 500 8378.