Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €


Kipinä-uraohjaus® -lisenssikoulutus (4 op)


Kouluttaudu sinäkin KIPINÄ-uraohjaajaksi®

Kipinä-uraohjauskoulutus on täydennyskoulutusta lukion, aikuislukion, yläkoulun, ammatillisen puolen ja korkeakoulujen opinto-ohjaajille, uraohjaajille, uravalmentajille, psykologeille, ohjaustyötä tekeville sosiaalialan ja muille ohjauksen ammattilaisille. Koulutus sopii hyvin myös oman urapolun suunnitteluun urakipinän etsijöille, ammatinvaihtajille ja työnhakijoille.

Olen kehittänyt strukturoidun KIPINÄ-uraohjaus®-mallin nuorten ja aikuisten urasuunnittelun tueksi. Mallista on julkaistu myös artikkeli kansainvälisessä ohjausalan kirjassa Career Theories and Models at Work, CERIC. Olen tehnyt myös muita ohjausmateriaalia nuorten ja aikuisten ohjaukseen kuten KIPINÄ-kortit ja KIPINÄ-menut. Materiaaleja on saatavilla usealla eri kielellä.

Kaikkien materiaalieni ja ohjausmallieni tavoite on auttaa ohjattavaa tunnistamaan omia vahvuuksia, taitoja ja kiinnostuksia, luoda ohjattavalle uskoa omiin kykyihin ja uraunelmiin sekä antaa energiaa tavoitteeseen pyrkimiseen.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota työvälineitä ja ohjausmenetelmiä nuorten ja aikuisten ohjaukseen. Koulutuksessa tutustutaan Kipinä-uraohjausmenetelmään sekä teoreettisesti että käytännön harjoituksin ja oppimistehtävien avulla.

KIPINÄ-uraohjaus®-lisenssi

KIPINÄ-uraohjaus® on rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöä suojaavat tekijänoikeuslaki ja tavaramerkkilaki. Tavaramerkillä on tarkoitus erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista. Kipinä-uraohjaus® -tavaramerkin omistaa Minna Kattelus.

Tavaramerkin suojaamaan kohteeseen voi myöntää käyttöluvan eli lisenssin. KIPINÄ-uraohjaus®-lisenssi tarkoittaa käyttöoikeutta tuotteeseen ja konseptiin lisenssin oikeuttamalla tavalla, mutta konseptin ja tuotteen tekijänoikeudet ja omistusoikeudet jäävät haltijalle. Esimerkiksi KIPINÄ-kartan® kopioiminen, painattaminen, siirtäminen omiin tuotteisiin tai digitaalisiin ohjelmiin tai järjestelmiin on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Tämä koskee myös omaan käyttöön tai omaan asiakastyöhön tarkoitettuja tuotteita ja materiaaleja.

KIPINÄ-uraohjaus® -lisenssinhaltija saa hyödyntää tuotetta, tavaramerkkiä ja konseptia lisenssiehtojen mukaisessa käytössä huolehtien tavaramerkin suojan säilymisestä.

KIPINÄ-uraohjaus®-lisenssikoulutuksen tai KIPINÄ-uraohjaus®-koulutuksen suorittanut henkilö voi hankkia KIPINÄ-uraohjaus®-lisenssin.

HUOM! Jos olet jo suorittanut KIPINÄ-uraohjaus®-koulutuskokonaisuuden, KIPINÄ-uraohjaus®-koulutuksen tai KIPINÄ-uraohjaus®-lisenssikoulutuksen, voit hankkia KIPINÄ-uraohjaus®-lisenssin KIPINÄ-kaupasta. Merkitse lisätietoihin nimesi sekä tieto, milloin ja missä olet suorittanut KIPINÄ-uraohjaus®-koulutuksen.

KIPINÄ-uraohjaus®-lisenssikoulutus 2024
Yksilöllinen monimuotototeutus

Koulutus on mahdollista suorittaa täysin uudella tavalla monimuotototeutuksena ja yksilöllisesti. Monimuotototeuksessa sovitaan jokaisen osallistujan kanssa erikseen aikataulu opintojen suorittamiseen. Opintoihin ei sisälly lähiopetusta. Voit ilmoittautua koulutukseen joustavasti. Jokainen osallistuja saa henilökohtaisen uraohjausajan, jossa hänelle tehdään yksilöllinen
KIPINÄ-kartta®. Kiinnostuitko Kipinä-uraohjaus® -lisenssikoulutuksesta?

1. MODUULI: Kipinä-uraohjaus® & Kipinä-kartat® & Kipinä-menut & Kipinä-kortit

 • Ohjauksen visualisointi ohjauskartoiksi
 • Kipinä-uraohjaus® ja Kipinä-kartta® nuorten ja aikuisten uraohjauksessa
 • Ohjattavan toimijuuden, osallisuuden ja vastuullisuuden vahvistaminen
 • Vertais- ja pienryhmäohjauksen mahdollisuudet osana ohjausta
 • Kipinä-kortit yksilöohjauksessa ja ryhmässä

2. MODUULI: Kipinä-uraohjaus® & Hyvinvointi ja elämänhallinta

 • Kipinä-uraohjaus® -mallin sovellukset ja käyttökokemukset (1. päivänä annettu tehtävä)
 • Ohjattavan ja ohjaajan hyvinvointi & elämänhallinta

KIPINÄ-uraohjaus®-lisenssikoulutus 2024

 • Koulutusmuoto: Monimuotototeutus etänä yksilöllisen aikataulun mukaan
 • Koulutukseen sisältyy KIPINÄ-uraohjaus® -mallin teoreettista viitekehystä, oppimistehtäviä, henkilökohtainen uraohjaus ja KIPINÄ-kartta® sekä oma KIPINÄ-uraohjaus® -mallin harjoittelu ohjattavien kanssa.
 • Koulutuksen laajuus on 4 opintopistettä. Opintopiste on 27 tuntia opiskelua.
 • Koulutuksen hinta on 690 € + ALV 24 % (2024).
 • Koulutuksen hintaan sisältyvät
  • KIPINÄ-kartta®,
  • KIPINÄ-menu: tärkeää työssä ja
  • KIPINÄ-menu: vahvuudet.
 • KIPINÄ-uraohjaus®-lisenssikoulutuksen suorittanut henkilö voi hankkia KIPINÄ-uraohjaus®-lisenssin.
 • Koulutuksen hintaan ei sisälly maksullisia KIPINÄ-uraohjaus®- lisenssejä oppilaitoskäyttöön eikä KIPINÄ-uraohjaus®- lisenssejä organisaation tai yrityksen käyttöön. Lisenssimaksut on hinnoiteltu näihin erikseen.
 • Jos olet jo suorittanut KIPINÄ-uraohjaus®-koulutuskokonaisuuden, KIPINÄ-uraohjaus®-koulutuksen tai KIPINÄ-uraohjaus®-lisenssikoulutuksen, voit hankkia KIPINÄ-uraohjaus®-lisenssin KIPINÄ-kaupasta. Merkitse lisätietoihin nimesi sekä tieto, milloin ja missä olet suorittanut KIPINÄ-uraohjaus®-koulutuksen

KOULUTUKSEN ESITE

HAKU KOULUTUKSEEN

Lisätietoja yhteydenottolomakkeella tai hae koulutukseen täyttämällä Hakulomake

Minna Kattelus - Kouluttaja

KM, opinto-ohjaaja ja psykologian aineenopettaja, vuoden opo 2010, nuorten ja aikuisten uraohjaaja ja valmentaja, elämänkaarikirjoittamisen ohjaaja, lukion ohjausmateriaalin tekijä (Lukiosuunta, Sanomapro) sekä Kipinä-uraohjauksen ja muiden ohjausmenetelmien kehittäjä ja kouluttaja

KIPINÄ SPARKS: ohjauspalveluita, nuorten ja aikuisten uraohjausta, työnohjauksellista valmennusta, koulutuksia ja luentoja tarjoava yritys

KIPINÄ-uraohjauksesta® on artikkeli kirjassa Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice, CERIC, 2019.

Palautteita Kipinä-uraohjauskoulutuksesta

Monipuolinen koulutuskokonaisuus. Omaa ajatusmaailmaa avartava ja mieltä insipiroiva. Koulutuspäivät ovat täynnä asiaa, ideoita ja toimintaa. Vierailevat kouluttajat/asiantuntijat ovat alansa rautaisia ammattilaisia, mutta myös yllätyksellisiä! Koulutuspäivät ovat olleet voimaannuttavia ja aika koulutuspäivissä on mennyt kuin "siivillä". Itselleni koulutus on ollut yksi elämäni kohokodista. Olen saanut koulutuksesta itselleni todella paljon työkaluja työhöni ja samalla olen tehnyt myös matkaa itsessäni. Minna on ohjaajana alansa huippu! Lämpö ja luovuus huokuu kauas! Ihailen. Hanna Pölönen

Kipinä-uraohjauskoulutus on ollut kuin lottovoitto. Kun ilmoittauduin koulutukseen, tunsin ohjauksen työkalupakkini melko tyhjäksi. Nyt se on täynnä erilaisia toimintamalleja ja ideoita - se suorastaan ylipursuaa!Koulutus oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut - uniikki laatuaan. Sopivan kokoisessa ryhmässä on jaettu erilaisia ideoita ja ajatuksia, päästy kokeilemaan ohjauksen työmenetelmiä käytännössä. Kun kokeilee itse, on valmiimpi kokeilemaan menetelmiä myös nuorten kanssa.Koulutuksen eri aihekokonaisuudet olivat ajankohtaisia. Erittäin onnistunutta oli myös se, että vierailijat toivat oman asiantuntijuutensa kautta uusia näkökulmia ohjaukseen. Jokainen koulutuspäivä oli hyvin suunniteltu kokonaisuus. Koulutuspäivien aikana oli mahdollista pysähtyä oman itsen ääreen. Jokaisen koulutuspäivän jälkeen oli hyvin innostunut olo, jaetut kokemukset ja menetelmät olivat jo muhimassa omaa käyttöä varten. Joskus tuntui kiireeltä, olisi ehkä halunnut pysähtyä joidenkin asioiden äärellä pidempään. Koulutuspäivät olivat myös erittäin tunteikkaita. Näin jälkeenpäin ajatellen, kävin melkoisen tunnekirjon läpi jokaisena koulutuspäivänä - nauroin ja vuodatin myös kyyneleitä. Kokonaisuus oli erittäin toimiva ja monipuolinen, suorastaan täydellinen! Otit meidät huomioon niin koulutuksen sisällön puolesta kuin kaiken sen tarjoilunkin! Koskaan en ole koulutuksissa vastaavaa kokenut tai saanut! Päällimmäinen fiilisi on innostunut! Sain kipinän.Iso kiitos Minna, sinä sait minut innostumaan ja näkemään ohjauksen moninaisuuden! Koulutuksen aikana opin paljon myös itsestäni ohjaajana. ”Liukuhihnatyö muuttuu ohjaustyöksi!” Nina Salmi

Kipinä-uraohjauskoulutus on rakennettu taitavasti narratiivisen-,ratkaisukeskeisen-, sosiodynaamisen- kognitiivisen- ja psykodynaamisen ohjausteorioiden ympärille. Erityisesti näiden ohjausteorioiden vieminen käytäntöön toiminnallisiksi menetelmiksi antaa ohjaajalle mahdollisuuden tehdä uravalmennusta toisin. Kaikissa näissä ohjausteorioissa on yhteisiä piirteitä, mutta niissä on myös selkeitä painotuseroja. Uraohjausta tekevällä opinto-ohjaajalla on koulutuksen jälkeen hyvin monimuotoinen työkalupakki erilaisista käytännön menetelmistä, jotka perustuvat ohjausteorioihin. Teimme ja kokeilimme kaikki harjoitteet itse. Näin niitä on helppo viedä joko suoraan käytäntöön tai muunnellen ohjattavan kulloisiin tarpeisiin. Lähipäivien välillä menetelmiä oli mukava kokeilla omien ohjattavien nuorten ja aikuisten kanssa ja huomata, että ne toimivat erittäin hyvin.Kipinä- uraohjauskoulutuksen aikana jokainen meistä teki oman ohjauskartan. Minä kokeilin ja muokkasin omaani lähes vuoden. Ohjauskartan avulla on mahdollisuus tutustua Ohjaamon nuoriin ja aikuisiin (15 - 29-vuotiaiden) ohjattaviin kokonaisvaltaisesti. Nuoret ovat pitäneet ohjauskartasta ja heidän osallisuutensa sen kehittelemiseen on ollut tärkeää. Iso Kiitos Minnalle ja kurssikavereille!! Kati Pakarinen

Lähdin Kipinä-uraohjauskoulutukseen innokkaana ja uusia toimintatapoja tai näkökulmia omaan oppilaanohjaajan työhön odottaen. Koulutus on vastannut näihin odotuksiin. Koulutuksen lähipäivät ovat olleet tiiviitä asiakokonaisuuksia, joihin etätehtävät ovat saumattomasti liittyneet. Lähipäivien luennoitsijat ovat olleet erittäin hyviä tyyppejä, ja lisäksi myös rautaisia ammattilaisia. Lähipäivien aikana on tehty erittäin paljon käytännön harjoituksia, jotka ovat antaneet tärkeitä omakohtaisia tunne-elämyksiä. Kaikki aihealueet ovat olleet tärkeitä, mutta ihan parasta on ollut huomata, että dialoogisuus ja ohjattavan oppilaan osallisuus lisääntyvät visuaalisen ohjauskartan avulla. Koulutuksen aikana kehitin ohjauskartan Kipinä-uraohjausmallin pohjalta. Tämä kartta on toiminut hyvin ja ohjauskeskustelut ysiluokkalaisten kanssa ovat aiempaan verrattuna vuorovaikutteisimpia, oppilaat kertovat enemmän itsestään ja havaitsevat keskustelun aikana omia vahvuuksiaan. Itse koen ohjauskeskustelut tällä hetkellä voimaannuttavina. Kipinä-koulutuksessa pieni ryhmä mahdollisti tuntemuksen vertaisuudesta ja erilaisten ohjauskäytäntöjen jakamisen. Monta ideaa on jalostunut ja jalostuu edelleen omiin ohjaustilanteisiin niin oppitunneilla kuin ohjauskeskusteluissa. Kipinä-malli lisää oppilaiden osallisuutta jatko-opintojen suunnittelussa. Ihana koulutus, ihanat kurssikaverit ja ihana Minna! Tiina Enqvist